สินค้า

หลัการผลิตภัณฑ์:ท่อเหล็ก ท่อน้ำมัน ละเอียดท่อหลอดวาดเย็นเครื่องจักรกล ภาชนะความดัน ท่อโครงสร้าง ท่ออุณหภูมิสูง ท่ออุณหภูมิต่ำเป็นต้น

ช่วงขนาดท่อนำ้มัน

Labels Outside
  Diameter
Wall
  Thickness
Type of End-finish
1 2 H40 J55 L80 R95 N80-1 N80-Q C90 T95 P110
NU EU D(mm) t(mm)
2-3/8 4.00 60.32 4.24 P N P N N N P N N N N N
4.60 4.70 4.83 P N U P N U N U N U P N U N U N U N U N U
5.80 5.95 6.45 P N U N U P N U N U N U N U N U
6.60 7.49 P P
7.35 7.45 8.53 P U U P U U U
2-7/8 6.40 6.50 73.02 5.51 P N U P N U N U N U P N U N U N U N U N U
7.80 7.90 7.01 P N U N U P N U N U N U N U N U
8.60 8.70 7.82 P N U N U P N U N U N U N U N U
9.35 9.45 8.64 P U U U U
10.50 9.96 P
11.50 11.18 P
3-1/2 7.70 88.90 5.49 P N P N N N P N N N N
9.20 9.30 6.45 P N U P N U N U N U P N U N U N U N U N U
10.20 7.34 P N P N N N P N N N N
12.70 12.65 9.52 P N U N U P N U N U N U N U N U
14.30 10.92 P
15.50 12.09 P
17.00 13.46 P
4 9.50 101.60 5.74 P N P N N N P N N N N
10.70 11.00 6.65 P U P U  U  U P U  U  U  U
13.20 8.38 P
16.10 10.54 P
18.90 12.70 P
22.20 15.49 P
4-1/2 12.60 12.75 114.30 6.88 P N U P N U N U N U P N U N U N U N U
15.20 8.56 P
17.00 9.65 P
18.90 10.92 P
21.50 12.70 P
23.70 14.22 P
26.10 16.00 P

Remark:P=Plain-end,N=Non-upset  thread and coupled,U=External upset  thread and coupled