สินค้า

หลัการผลิตภัณฑ์:ท่อเหล็ก ท่อน้ำมัน ละเอียดท่อหลอดวาดเย็นเครื่องจักรกล ภาชนะความดัน ท่อโครงสร้าง ท่ออุณหภูมิสูง ท่ออุณหภูมิต่ำเป็นต้น

ช่วงขนาดปลอก

Labels Outside
   Diameter
Wall
  Thickness
Type of End-finish
1 2 D(mm) t(mm) H40 J55 K55 L80 R95 N80-1 N80-Q C90 T95 P110 Q125
4-1/2 9.50 114.3 5.21 P S P S P S
10.50 5.69 P S B P S B
11.60 6.35 P S L B P S L B L B  L B P L B  L B  L B  L B  L B
13.50 7.37 L B L B L B L B L B L B L B
15.10 8.56 L B
5 11.50 127 5.59 P S P S
13.00 6.43 P S L B P S L B
15.00 7.52 P S L B P S L B L B L B P L B L B L B L B L B L B
18.00 9.19 L B L B P L B L B L B L B L B L B
21.40 11.10 L B L B P L B L B L B L B L B L B
23.20 12.14 L B L B P L B L B L B L B L B L B
24.10 12.70 L B L B P L B L B L B L B L B L B
5-1/2 14.00 139.7 6.20 P S P S P S
15.50 6.98 P S L B P S L B
17.00 7.72 P S L B P S L B L B L B P L B L B L B L B L B
20.00 9.17 L B L B P L B L B L B L B L B
23.00 10.54 L B L B P L B L B L B L B L B L B
26.80 12.70
29.70 14.27
32.60 15.88
35.30 17.45
38.00 19.05
40.50 20.62
43.00 22.22
6-5/8 20.00 168.28 7.32 P S P S L B P S L B
24.00 8.94 P S L B P S L B L B L B P L B L B L B L B L B
28.00 10.59 L B L B P L B L B L B L B L B
32.00 12.06 L B L B P L B L B L B L B L B L B
7 17.00 177.8 5.87 P S
20.00 6.91 P S P S P S
23.00 8.05 P S L B P S L B L B L B P L B L B L B L B
26.00 9.19 P S L B P S L B L B L B P L B L B L B L B L B
29.00 10.36 L B L B P L B L B L B L B L B
32.00 11.51 L B L B P L B L B L B L B L B
35.00 12.65 L B L B P L B L B L B L B L B L B
38.00 13.72 L B L B P L B L B L B L B L B L B
42.70 15.88
46.40 17.45
50.10 19.05
53.60 20.62
57.10 22.22

Remark:P=Plain-end,S=Short round thread,L=Long round thread,B=Buttress thread