สินค้า

หลัการผลิตภัณฑ์:ท่อเหล็ก ท่อน้ำมัน ละเอียดท่อหลอดวาดเย็นเครื่องจักรกล ภาชนะความดัน ท่อโครงสร้าง ท่ออุณหภูมิสูง ท่ออุณหภูมิต่ำเป็นต้น

ผลิตความกว้างขยายตัวของความร้อนที่เป็นเครื่อง

Hot Finished size range for mechanical pipe.

OD/WT 6.3 7.1 8 8.8 9.5 10 11 12.5 14.2 16 18 20 22.2 25 30 32 36 38 40 45 50 55 58 60 65 70 75 80 85 90 100
273
298.5
323.9
351
355.6
377
406.4
419
426
440
445
450
457.2
470
475
480
495
500
508
515
531
546
559
572
610
615
630
645
660
711
762
812
863
914