สินค้า

หลัการผลิตภัณฑ์:ท่อเหล็ก ท่อน้ำมัน ละเอียดท่อหลอดวาดเย็นเครื่องจักรกล ภาชนะความดัน ท่อโครงสร้าง ท่ออุณหภูมิสูง ท่ออุณหภูมิต่ำเป็นต้น

ผลิตความกว้างหลอดวาดเย็นที่เป็นเครี่อง

Cold Drawn size range for mechanical pipe.

OD/WT 1 1.5 2 2.5 3 3.6 4 4.5 5 5.5 6.3 7.1 8 8.8 9.5 10 11 12.5 14.2 16 18 20 22.2 25 30 32 36 38 40
8
10.3
13.7
17.1
21.3
26.7
33.4
42.3
48.3
60.3
63.5
70
73
76.1
80
88.9
95
101.6
108
114.3
121
127
133
139.7
146
152
159
168.3
177.8
180
193.7
203
219.1
232
244.5
273
298.5
323.9
351
355.6
377
406.4